Over De Funshopgids Nijmegen

De Funshopgids komt één keer per jaar uit in een oplage van 50.000 stuks en wordt gratis verspreid bij onder andere deelnemende winkeliers, horecabedrijven, musea, galeries en het VVV kantoor. De Funshopgids wordt tevens bij verschillende hotels standaard meegegeven in het arrangement aan de gasten.

Een uitgave van Funshopgids

Acquisitie: Edwin Jansen
Vormgeving: Re-Visie.nl
Oplage: 50.000 per stad

Adverteren?

Als u meer informatie wilt over adverteren in deze gids kunt u contact opnemen met Edwin Jansen via het mailadres info@funshopgids.nl.

Disclaimer

De Funshopgids aanvaardt geen enkele aansprakelijkhied voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur.

© Funshopgids