De Oude Stad

Door de eeuwen heen is de Hezelstraat de economische spil gebleven van het oude stadscentrum en nog immer het centrum van de Oude Stad.

Oostelijk begrensd door de St. Stevenstoren (1273) en Zuidelijk door Middeleeuwse verdedigingstorens (15de eeuw) ligt de Oude Stad, ingekaderd binnen restanten van de oude stadswallen (1300): Noordelijk nog zichtbaar in de St. Antoniuspoort (15de eeuw) en Zuidelijk in de 14de eeuwse stadsmuur met aan haar voeten het door Frank Boeien bezongen wonderschone Kronenburgerpark.

Het Middeleeuwse stratenplan met restbebouwing vertolkt nog de invloed van de kloosterordes, die na 1400 hun heil binnen de stadsmuren zochten. In verstrengelling met de religiositeit ontwikkelde zich de handel in de Hezelstraat-bebouwing waar, achter de winkelgevels van de voormalige patricierswoningen, nog menig middeleeuws casco schuilgaat.

Zo verhaalt deze historische omgeving onder de banier van geestelijke en wereldrijke getuigen over de ontwikkeling van de Oude Stad.